haalbaarheidsonderzoek

De aankoop van een kavel, de verbouw van een woning of bedrijfspand betekent investeren. De mogelijkheden en, net zo belangrijk, de beperkingen van de investering moeten in kaart gebracht worden. U wilt gaan inventariseren of uw wensen en eisen gerealiseerd kunnen worden. Het is van belang te weten bij welke instanties u moet zijn om de juiste gegevens boven tafel te krijgen.

Wij kunnen een aantal zaken voor u onderzoeken en aanleveren om te bepalen wat er mogelijk is en waar u rekening mee moet houden:

  1. Vooroverleg gemeente: gemeentelijk overleg over bestemmingsplan (bouwvoorschriften en plankaart) en mogelijke toekomstvisie. Het geldende bestemmingsplan inclusief vrijstellingsmogelijkheden is het toetsingskader voor uw wensen.
  2. Kadaster: opvragen van (digitale) kadastergegevens. Perceelsgrenzen en zakelijk recht (bijvoorbeeld recht van overpad) kunnen van invloed zijn op uw beslissing. In combinatie met de bouwvoorschriften en plankaart kunnen wij de bouwmogelijkheden in kaart brengen.
  3. Schetsmatige voorstellen: met een eenvoudige handschets kunnen we u inzicht geven in de (ver-)bouwmogelijkheden op uw perceel. U krijgt hiermee in grove lijnen een goede indicatie van de mogelijkheden. Bouwvolume en gebruiksoppervlakte worden tevens als onderdeel meegenomen. Deze onderdelen bepalen voor een groot deel de stichtingskosten/bouwkosten.
  4. (Stichtings-)kostenraming: voorafgaand aan een investering wilt u de totale kosten (stichtingskosten) in beeld hebben. De totaalkosten van bijvoorbeeld grondaankoop, bouwkosten en advieskosten zullen op basis van een schetsmatig voorstel worden bepaald. De kostenraming is op basis van indicatie-prijzen (aannames). Een prima constructie om de financiële haalbaarheid van uw plan te toetsen.