prijs- en contractvorming

Een belangrijk contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer is het bestek of technische omschrijving. Dit contractstuk, dat in overleg met u wordt opgesteld, is een schriftelijke beschrijving van het bouwplan waarin zaken juridisch en technisch vastgelegd worden. Het bestek of technische omschrijving wordt samen met de tekeningen en rapporten gebruikt voor het aanvragen van een offerte bij één of meerdere door u gekozen aannemers. Dit kan in de vorm van een aanbesteding (laagste inschrijver mag project maken) of op basis van prijs-kwaliteitverhouding (vrije keuze). De aannemers leveren dan binnen 3 à 4 weken (afhankelijk van de omvang van het plan) een gespecificeerde calculatie/offerte aan. Wij verwerken per bouwonderdeel de opgegeven bouwkosten in een overzicht, zodat we eenvoudig de verschillende aanbiedingen kunnen vergelijken. Bij een aanbesteding wordt de gunning bepaald op basis van de laagste inschrijving en bij de "vrije keuze" is veelal de prijs-kwaliteitverhouding maatgevend.

Per bouwplan wordt bekeken hoe het pakket van tekeningen, berekeningen en omschrijvingen wordt samengesteld. De wijze waarop de aannemer wordt bepaald (aanbesteding of keuze door prijs-kwaliteitverhouding), gebeurt in onderling overleg.