voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp staat voor de uitwerking van ideeën tot een schets of tekening. Deze "praatschets" is gebaseerd op ons gesprek waarbij uw wensen en eisen kenbaar zijn gemaakt. Uiteraard wordt bij het maken van deze schets meteen rekening gehouden met de gemeentelijke toetsingskaders (bestemmingsplanvoorschriften en plankaart).

De hoofdvorm van de verbouw of nieuwbouw is uitgewerkt. Meerdere opties worden bekeken, zodat er een aantal variant-ontwerpen ontstaat. Een andere indeling of vorm kan een geheel ander licht op het plan werpen. In goed overleg wordt uw uiteindelijke keuze van het plan, met een mogelijke combinatie van varianten, uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Een belangrijk onderdeel in deze fase van het ontwerp-traject is het bepalen van de bouwkosten. U wilt immers gaan (ver-)bouwen binnen een vooraf vastgesteld budget. Het is onze taak om uw wensen en eisen te vertalen naar een uniek ontwerp met het budget als kader. Bouwkundige details slimmer en efficiënter oplossen kan leiden tot meer ruimte binnen uw budget. In de voorbereidende fase is een deugdelijk advies over kosten en kwaliteit van essentieel belang.

Wanneer ontwerp en bouwkosten naar uw tevredenheid zijn bepaald, wordt het plan "vertaald" in een definitief ontwerp.