definitief ontwerp / welstand

Afronding van het voorlopig ontwerp betekent dat het definitief ontwerp kan worden uitgewerkt. De vormgeving, uitstraling en materiaalgebruik van de (ver-)bouw is bepaald. Een definitief ontwerp staat voor een definitieve uitwerking van het plan en het gereed maken voor de gemeentelijke toets. Dit Vooroverleg houdt in dat het plan in eerste instantie wordt getoetst aan de bestemmingsplanvoorschriften en, indien van toepassing, een beeldkwaliteitsplan. Bij akkoord hiervan wordt het plan voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). Zij bepaalt of het plan voldoet aan de "redelijke eisen van welstand". Gelet wordt op vormgeving, materiaalgebruik en kleurstellingen in relatie tot de omgeving en/of bestaande bouw. Verzorgd tekenwerk en een nette presentatie zorgen voor een positieve houding van de welstandscommissie. De commissievergadering is een openbare vergadering. Dat wil zeggen dat iedere burger hierbij aanwezig mag zijn. Bij moeilijke en grote bouwplannen maken wij een afspraak met de gemeente om de plannen tijdens de commissievergadering toe te lichten. Uit ervaring blijkt dat de commissie met de juiste achtergrondinformatie een meer weloverwogen beslissing neemt, in het voordeel van onze opdrachtgever.

Een goed doorlopen gemeentelijke toets met een positief welstandsadvies betekent dat we de meest kritische fase doorlopen hebben. Hierna volgt de technische uitwerking van het plan voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.