uitvoering en oplevering

Uitvoering
Theorie wordt praktijk. Dat wil zeggen dat alles wat in het voortraject op papier bedacht is daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. De uitvoerende partij is bekend. Om een bouw zo soepel mogelijk te laten verlopen is het van belang om één persoon als aanspreekpunt te hebben. Wij kunnen deze rol uitstekend vervullen. Afspraken over meer- en minderwerken, uitvoering en planning moeten helder zijn én schriftelijk worden vastgelegd. Kwaliteitscontrole op de bouwplaats en overleg, namens de opdrachtgever, met de uitvoerende partij. Bij het onderdeel "Bouwbegeleiding" is het aanbod van taken in dit traject weergegeven.

Oplevering
Als het gebouw of de verbouw gereed is dan volgt de 1e oplevering. Samen met u en de aannemer inspecteren we het gebouw en stellen we visueel vast welke zaken wel of niet naar behoren zijn uitgevoerd. Gebreken/onvolkomenheden worden vastgelegd in een "proces verbaal van oplevering" (officieel juridisch document). De aannemer moet binnen een vooraf vastgestelde termijn deze opleverpunten oplossen. Na deze termijn wordt een 2e oplevering gehouden. We bepalen met de opdrachtgever of de opleverpunten naar behoren zijn opgelost. Bij akkoord is de bouw officieel afgerond.